Farnosť svätých košických mučeníkov humenné

Nejoblíbenější videa

Farnosť svätých košických mučeníkov humenné

November 2007

k našej cirkvi, odbornosť, skúsenosti, znalosti z rôznych cich farností v okrese Michalovce, najmä absolventov so-. chráme svätých apošto-. mučeníka Dimitrija Solúnskeho a prep. . kantorovaní, zapájala sa do aktivít farnosti. Bola oporou manže-
pramen.mkpe.sk/wp-content/Pramen/2007/Pramen11-2007.pdf

BPM - Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku

Sviatok sv. Nikolaja oslávila košická farnosť tak, ako sa patrí - v radosti, očakávaní a príjemnej atmosfére. Postarala sa o to najmä mládež, ktorá... pokračovanie
bpm.orthodox.sk pm3/index1.php?go=archiv/2007

B 1. Pútnické miesta za hranicami Slovenska

Aby sa mohla nazývať medzinárodnou, je potrebné potvrdenie Svätej stolice. Od r. 1992 do 1997 milostivá ikona Klokočovskej Panny Márie putovala po všetkých farnostiach Prešovského biskupstva a Košického exarchátu.
paulus.frcth.uniba.sk/atlas/documents/putnicke_miesta.pdf

Diplomovky-obhajene.xls

História trenčianskej farnosti Košickí mučeníci v dejinách Slovenska Judák Z dejín farnosti Humenné Spiš Dejiny farnosti ( Farnosť Krompachy v 20. storočí)
frcth.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/studijne/Diplomovky-obhajene_CD

Prešovská univerzita v Prešove

Farnosť Klokočov pôvodne patrila do Mukačevskej eparchie, no spravovalo ju Prešovské biskupstvo. Zriadením Košického exarchátu (1997), ktorý vznikol z časti Prešovského biskupstva, prešla farnosť pod jurisdikciu exarchu
old.grkatpo.sk/publikacie/subory/DancakF-HomoViator.doc

Celoslovenské stretnutie animátorov hnutia eRko bude v Banskej

Vedúci detských spoločenstiev eRka týmto stretnutím odštartujú svoj dobrovoľnícky školský rok a oslávia zároveň sviatok patrónov tohto hnutia – svätých košických mučeníkov , ktorý pripadá na 7. septembra.
hlavnespravy.sk/celoslovenske-stretnutie-animatorov-hnutia-erko-bude-v

Gréckokatolícka Cirkev - Farnosť Slovinky - Jozef Zmij - Miklošík

kopci, severne od Humenného . Je modlitbovým centrom rádu sv. Bazila Veľkého. (Tu na tomto mieste bol neskôr 17. júna 1821, v nedeľu Všetkých Svätých , vysvätený prvý biskup gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove Gregor Tarkovič).
www.slovinky.estranky.cz/clanky/Zmij_Miklosik.html

Reklamná agentúra PROFIT | Vizitkár - register firiem SR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Humenné - Svätých Košických mučeníkov Dargovských hrdinov 1, 06601,
aktualne.profituj.com/vizitkar/firmy/1299/71

7.9

vami modlitby „Celý som tvoj a všetko, čo je moje, patrí tebe, milovaný Ježiš, prostred- níctvom Márie, tvojej svätej Matky. 16. júli. Košický arcibis- kostol v Humennom prináleží do Košickej Košickej arcidiecézy. História tejto farnosti
ocds.sk/spirit/Karmel.pdf

Monument revue

Humenné , Kostol Všetkých svätých . Foto: Archív PÚ SR. ľakove (1484) a Humennom (1488). nachádzajú v jezuitskom kostole Najsvätejšej Trojice. ONDRUŠ, Rajmund. Košickí mučeníci . Trnava - Dobrá kniha, 1994, s. 68-69.
pamiatky.sk/Content/Data/File/ARCHIV/Monument-2-2012.pdf